Privacyverklaring

Contactgegevens

Opgewicht - Yvonne Lemmers, diëtist
KvK-nummer 11064152
BTW-nummer: NL001910818B35
Mail: info@gripopkoolhydraten.nl

Rechtsgronden

Aan de verwerking van jouw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

 • Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Opgewicht rusten;
 • Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het gerechtvaardigde belang van Opgewicht. Onder het gerechtvaardigde belang wordt verstaan: bestaande klanten na een aankoop te Informeren over soortgelijke, eigen producten of diensten.

De betrokkene heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden

Opgewicht verwerkt jouw gegevens voor de onderstaande doelen:

 • Om de overeenkomst met jou uit te voeren, verzamelt Opgewicht de volgende gegevens, indien je een bestelling plaatst op de website: contactgegevens, NAW-gegevens, bankgegevens, en jouw account ID. Daarnaast, bewaart Opgewicht jouw contactgegevens indien je een reactie plaatst op de website, dan wel een klacht indient.
 • Indien je hiervoor toestemming geeft, gebruikt Opgewicht jouw contactgegevens om je een nieuwsbrief/interessante aanbiedingen te sturen per e-mail.
 • Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor: het uitvoeren van de werkzaamheden, het op verzoek op en reguliere basis kunnen versturen van een nieuwsbrief, het kunnen plaatsen van een reactie op de website, jou informeren over eventuele wijzigingen in onze dienstverlening, het kunnen afhandelen van klachten, facturatie en administratie.

Bewaartermijnen

Opgewicht bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doelen. Hoe lang de gegevens worden bewaard hangt af van de hierboven beschreven doelen. De gegevens die moeten worden bewaard in verband met de wettelijke verplichtingen zoals de belastingdienst, worden bewaard voor een termijn van 7 (zegge: zeven) jaar.
De persoonsgegevens worden verwijderd als de termijn van de cursus is verlopen, behoudens de gegevens die langer dienen te worden bewaard in verband met de wettelijke verplichtingen van Opgewicht.

Cookies

Op de website maakt Opgewicht gebruik van functionele cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Wij maken alleen gebruik van functionele cookies. Een voorbeeld hiervan is het onthouden van je gebruikersnaam en items in je winkelwagen.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website en academie van Opgewicht.

Het kan zo zijn dat deze websites links bevat naar andere websites die Opgewicht niet beheert en/of niet in eigendom heeft. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Opgewicht is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Opgewicht raadt je dan ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op hun website.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Jouw persoonsgegevens worden ook verwerkt door bedrijven die Opgewicht inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst, of bedrijven die op een andere wijze werkzaamheden voor Opgewicht verricht. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. De verwerkers handelen onder de verantwoordelijkheid van Opgewicht en mogen jouw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ook mogen zij geen eigen verwerkingen uitvoeren op jouw persoonsgegevens. Je kunt hierbij denken aan de volgende verwerkers:

 • Het webhostingbedrijf dat de website beheert en verzorgt;
 • E-maildienstverlener;
 • Boekhoudpakket;
 • Logistieke partners;

Ook zullen jouw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Opgewicht op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden is om jouw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Automatische besluitvorming

Opgewicht maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Dit is voor de dienstverlening niet nodig.

Beveiliging

Opgewicht heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website van Opgewicht heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland.

Jouw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal rechten. Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je meer informatie vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Indien je een account aanmaakt op de website van Opgewicht, kun je zelf de door jou verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Als je van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@gripopkoolhydraten.nl.

Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.